cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 12622/TB-TCHQ ngày 16/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Chất làm tăng độ kết dính xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 12622/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 16-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: