cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 12302/TB-TCHQ ngày 10/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Phân bón Magnesium Sulphate Monohydrate power xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 12302/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12302/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 1842/TB-PTPLHCM- 14 ngày 12/08/2014; công văn số 75/TTr-PTPL ngày 17/9/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phần loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phân bón Magnesium Sulphate Monohydrate power. Hàm lượng MgO: 26,02%, S: 16,5%. Hàng đóng trong bao pp 25kg.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Baconco; Đại chỉ: KCN Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Mã số thuế: 3500101065.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 243/NKD05 ngày 21/04/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái Mép - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Phân bón với thành phần gồm MgCl2.6H20, MgSO4, K2Mg2(SO4)3, trong đó K2Mg2(SO4)3 ~11% (theo tài liệu kỹ thuật mặt hàng ở dạng bột và được đóng trong bao 25kg).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cleansing Solvent Diluent (SWS-60)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Phân bón với thành phần gồm MgCl2.6H20, MgSO4, K2Mg2(SO4)3, trong đó K2Mg2(SO4)3 ~11% (theo tài liệu kỹ thuật mặt hàng ở dạng bột và được đóng trong bao 25kg)

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.                        Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 31.05 "Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và kali; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg", mã số 3105.90.00 " - Loại khác", tại Danh mục hàng hóa xuất khau, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái