cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 12216/TB-TCHQ ngày 08/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Hợp chất hữu cơ có chứa phospho xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 12216/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 08-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12216/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1734/TB-PTPLHCM ngày 30/07/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hợp chất hữu cơ có chứa phospho - A-860. Nguyên liệu dùng để sản xuất trong công nghiệp dệt (mục 1 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nicca Việt Nam: 224/6, đường số 2, KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; MST: 3600681571.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 3438/NKD05 ngày 02/04/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hydroxyethylidene - diphosphonic acid

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: A-860

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hydroxyethylidene - diphosphonic acid

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.               Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 29.31 " Hợp chất vô cơ - hữu cơ khác", phân nhóm 2931.90 " - Loại khác", mã số 2931.90.90 " -- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái