cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11876/TB-TCHQ ngày 01/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Sáp Cerarin xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11876/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 01-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: