cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11826/TB-TCHQ ngày 30/09/2014 Về kết quả phân loại đối với Dung môi pha sơn màu vàng xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11826/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 30-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11826/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 1208/TB-PTPL ngày 11/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung môi pha sơn màu vàng V-Chroma # 100ECO (4kg/ hộp) (Mục 4 TKHQ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Mani Hà Nội; địa chỉ: Tân Hương, Phố Yên, Thái Nguyên; Mã số thuế: 4600307826.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009633153/A12 ngày 11/8/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Thái Nguyên, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh,

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bán thành phẩm của sơn đi từ polyacrylic trong môi trường không chứa nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: V-Chroma # 100ECO Mani yellow

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bán thành phẩm của sơn đi từ polyacrylic trong môi trường không chứa nước.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                           Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.08 "Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.", phân nhóm 3208.20 "- Từ polymer acrylic hoặc polymer vinyl:", mã số 3208.20.90 " --Loại khác", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái