cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11681/TB-TCHQ ngày 25/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch polyete dung môi BYK 052 dùng sản xuất sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11681/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 25-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: