cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11598/TB-TCHQ ngày 24/09/2014 Về kết quả phân loại đối với Chế phẩm hoàn tất dùng trong công nghiệp dệt xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11598/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 24-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 24-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11598/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 1949/TB- PTPLHCM-14 ngày 26/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm hoàn tất dùng trong công nghiệp dệt - LADIPUR RSK LIQ (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Wang Long Việt Nam. Địa chỉ: số 30A Đường 3B, Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Mã số thuế: 3600938918

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1583/NKD05 ngày 18/02/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4.  Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp muối của polyme acrylat và polyme acrylic trong môi trường nước, hàm lượng chất rắn sau sấy là 21.2%. Trong đó hàm lượng polyme acrylic có hàm lượng trội hơn

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: LADIPUR RSK LIQ

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp muối của polyme acrylat và polyme acrylic trong môi trường nước, hàm lượng chất rắn sau sấy là 21.2%. Trong đó hàm lượng polyme acrylic có hàm lượng trội hơn

Ký, mã hiệu, chủng loại: LADIPUR RSK LIQ                   Nhà sản xuất: CLARIANT

thuộc nhóm 39.06 "Polyme acrylic dạng nguyên sinh", phân nhóm 3906.90 " - Loại khác", phân nhóm "-- Loại khác ", mã số 3906.90.99 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái