cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11613/TB-TCHQ ngày 24/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất hóa phẩm khoan: POROSEAL là cao su hỗn hợp với tinh bột, dạng phân tán (55 gal/thùng) (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11613/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 24-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 24-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: