cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11495/TB-TCHQ ngày 19/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép cuộn không gỉ cán nguội 3.5mm x 1219mm x Coil (3 cuộn) (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11495/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 19-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 19-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11495/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả, phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 2072/TB- PTPLHCM ngày 09/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép cuộn không gỉ cán nguội 3.5mm x 1219mm x Coil (3 cuộn).

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH Một thành viên YGS Vina;

Địa chỉ: Lô 2, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

MST: 3600728195

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007056232/A11 ngày 17/7/2014 tại Chi cục Hải quan Long Bình Tân- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ cán phẳng, cán nguội, dạng cuộn, chưa phủ, mạ, tráng. Kích cỡ: (3.5 x 1219)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 2B coil.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ cán phẳng, cán nguội, dạng cuộn, chưa phủ, mạ, tráng. Kích cỡ: (3.5 x 1219)mm x cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không rõ thông tin Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 7219 Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, phân nhóm (-) Không gia công quá mức cán nguội, mã số 7219.32.00 -- Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái