cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11497/TB-TCHQ ngày 19/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Giấy công nghiệp đã tráng phủ dầu hai mặt (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11497/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 19-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 19-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11497/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1114/TB-PTPL ngày 03/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy công nghiệp đã tráng phủ dầu hai mặt, dài 1,6m, rộng 1,27m, dày 0,6mm, định lượng 900g/m2. Mới 100% (Mục 2).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP phát triển nông nghiệp Việt Tiến Lạng Sơn; Địa chỉ: số 99, Nguyễn Du, Đông Kinh, Lạng Sơn; Mã số thuế: 4900231222.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008222056/A11 ngày 28/7/2014 tại Chi cục hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bìa giấy nhiều lớp được làm chủ yếu từ bột chưa tẩy trắng có hàm lượng bột Kraft nhỏ hơn 80% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, định lượng 775 g/m2, độ ẩm 40,4%, dạng tờ kích thước lớn hơn (1000 x 700) mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Giấy công nghiệp đã tráng phủ dầu hai mặt, dài 1,6m, rộng 1,27m, dày 0,6mm, định lượng 900g/m2.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bìa giấy nhiều lớp được làm chủ yếu từ bột chưa tẩy trắng có hàm lượng bột Kraft nhỏ hơn 80% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, định lượng 775 g/m2, độ ẩm 40,4%, dạng tờ kích thước lớn hơn (1000 x 700) mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.                 Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm nhóm 48.05 "Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này", phân nhóm " - Loại khác ", thuộc phân nhóm 4805.93 "-- Có định lượng từ 225 g/m2 trở lên", mã số 4805.93.10 "--- Giấy và bìa nhiều lớp ", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái