cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 10890/TB-TCHQ ngày 06/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên vật liệu dùng sản xuất sơn Alkyt nguyên sinh, dạng lỏng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10890/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 06-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 06-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: