cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 9457/TB-TCHQ ngày 29/07/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất PERGLUTIN K532 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 9457/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 29-07-2014
  • Ngày có hiệu lực: 29-07-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9457/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hải Phòng) tại thông báo số 0747/TB-CNHP ngày 06/6/2014, công văn số 231/CNHP-NV ngày 18/7/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoàn tất PERGLUTIN K532 (hóa chất dùng trong ngành công nghiệp giấy), hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hóa Chất Tân Phú Cường; địa chỉ: 78 Ba Vân, P.14, Q, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0302792908.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 100020308730/A11 ngày 21/5/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm có thành phần chính là poly(styren acrylat) nguyên sinh, dạng phân tán trong môi trường nước (hàm lượng styren lớn hơn 50% theo khối lượng).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: PERGLUTIN K532.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần chính là poly(styren acrylat) nguyên sinh, dạng phân tán trong môi trường nước (hàm lượng styren lớn hơn 50% theo khối lượng).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: BK Giulini Chemie GmbH & Co., OHG

thuộc nhóm 39.03Polyme từ styren, dạng nguyên sinh”; phân nhóm 3903.90 “- Loại khác”, mã số 3903.90.30 “-- Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái