cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4387/TB-TCHQ ngày 22/04/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là thép không hợp kim 1018A (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4387/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 22-04-2014
  • Ngày có hiệu lực: 22-04-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4387/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 3992/TB-PTPLHCM-13 ngày 20/12/2013, công văn số 278/PTPLHCM-NV ngày 18/2/2014, báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 761/HQBD-TXNK ngày 3/4/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép không hợp kim 1018A, dạng que cuộn cuốn không đều, cán mỏng, mặt cắt ngang hình tròn, kích thước tương ứng F 5.15mm và F 6.7mm tại mục 1, 2 phụ lục tờ khai.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Khuếch Doanh; Đ/c: Khu 3, thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương; MST: 3700697984

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 904/NKD05 ngày 09/10/2013 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Việt Hương - Cục Hải quan Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, được cán nóng, kích thước F5.15mm và F6.7mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: steel line 1018A

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, được cán nóng, kích thước F5.15mm và F6.7mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 72.13 "sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn không đều, được cán nóng"; phân nhóm - - có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14mm; mã số 7213.91.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ QLHXNKNKCN - Cục Hải quan Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường