cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4367/TB-TCHQ ngày 22/04/2014 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Butter Ultra Refined-C16H33NO3-Tinh dầu làm mềm tóc, dạng lỏng, màu trắng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4367/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 22-04-2014
  • Ngày có hiệu lực: 22-04-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: