cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4327/TB-TCHQ ngày 21/04/2014 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép cuộn không hợp kim SPCC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4327/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 21-04-2014
  • Ngày có hiệu lực: 21-04-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4327/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích và thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 4008/TB-PTPLHCM-13 ngày 20/12/2013, số 288/PTPLHCM-NV ngày 18/2/2014, số 481/PTPLHCM-NV ngày 18/3/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép cuộn không hợp kim SPCC-SBT0.8mm±0.025, W96-0.1-0.3mm (chưa tráng mạ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Okura; Đ/c: Vi-3A, Đường 2, Khu CN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai, MST: 3600817303

3. Số ngày tờ khai hải quan: 3842/NKD05 ngày 31/10/2013 đăng ký tại Chi cục HQ Thống Nhất Đồng Nai - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C < 0.25% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ hoặc tráng, cán nguội, ở dạng cuộn, kích thước (0.8 x 96)mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 2PC000-000121

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C < 0.25% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ hoặc tráng, cán nguội, ở dạng cuộn, kích thước (0.8 x 96)mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: SPCC-SB

Nhà sản xuất: không có thông tin

Thuộc nhóm 72.11”Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng”; phân nhóm - chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội); phân nhóm - - có hàm lượng carbon dưới 0.25% tính theo trọng lượng; mã số 7211.23.20 - dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân - Cục Hải quan Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường