cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3342/TB-TCHQ ngày 31/03/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép góc hợp kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3342/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-03-2014
  • Ngày có hiệu lực: 31-03-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: