cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3328/TB-TCHQ ngày 31/03/2014 Kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép Inox dạng thanh tròn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3328/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-03-2014
  • Ngày có hiệu lực: 31-03-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3328/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 310/TB-PTPL ngày 25.3.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 4 PLTK Thép Inox dạng thanh tròn đặc đường kính 25mm dài 1000mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: VPĐH TCCT trọn gói HT công cộng của kênh tàu dịch vụ và tòa nhà cảng vụ KLH Gang thép - Cảng Sơn Dương.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 192/NDT08 ngày 20.1.2014 tại Chi cục HQ QL hàng ĐT GC Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không gỉ (hàm lượng C » 0,107%; Cr » 16,081%... tính theo trọng lượng), dạng thanh, đường kính 25mm, gia công nóng, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Iron Rod.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ (hàm lượng C » 0,107%; Cr » 16,081 %... tính theo trọng lượng), dạng thanh, đường kính 25mm, gia công nóng, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

thuộc Nhóm 7222: Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác; Phân nhóm: - Dạng thanh và que, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn; Mã số 7222.11.00: - Có mặt cắt ngang hình tròn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường