cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 8212/TB-TCHQ ngày 30/12/2013 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8212/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 30-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8212/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 061/TB-CNHP ngày 11/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Ống lấy mẫu máu sinh hóa áp lực âm màu đỏ dùng trong y tế (454067) 4ml Z Serum Sep C/A NR RED/Y 13x75, nhãn hiệu: Greiner Bio One, hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Europ Continents Việt Nam; địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà số 8 Phan Văn Tường, Cầu Giấy, Hà Nội; mã số thuế: 0100774832.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 220/NKD05 ngày 18/11/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ống nghiệm dùng chứa, bảo quản và vận chuyển mẫu máu, có chứa chất làm đông máu nhanh làm từ plastic, có nắp đậy và được hút chân không.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ống lấy mẫu máu sinh hóa áp lực âm màu đỏ dùng trong y tế 4ml Z Serum Sep C/A NR RED/Y 13x75.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống nghiệm dùng chứa, bảo quản và vận chuyển mẫu máu, có chứa chất làm đông máu nhanh làm từ plastic, dung tích 4ml, có nắp đậy và được hút chân không, dùng trong y tế.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Z Serum Sep C/A NR RED/Y 13x75.

Nhà sản xuất: Greiner Bio-One.

thuộc nhóm 90.18 "Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực", mã số 9018.39.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐTC;
- Các Cục HQ tỉnh, tp (để t/hiện);
- Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KV3 (Cục HQ Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường