cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Công văn số 12/BTNMT-ĐĐ ngày 03/01/2008 Về việc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

 • Số hiệu văn bản: 12/BTNMT-ĐĐ
 • Loại văn bản: Công văn
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 03-01-2008
 • Ngày có hiệu lực: 03-01-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 186 ngày ( 6 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: