TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


625/2015/HSPT: Vụ án Trộm cắp tài sản

  • 452
  • 8

(Điều 138) Vụ án Trộm cắp tài sản

Phúc thẩm
26-09-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thanh Anh Tuấn phạm tội “Trộm cắp tài sản”; Áp dụng khoản 1, Điều 138; điểm h, p, Khoản 1, Điều 46, Điều 69, Điều 74 của Bộ luật hình sự; Xử phạt: Nguyễn Thanh Anh Tuấn 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/02/2015.

385/2015/HSPT: Vụ án Trộm cắp tài sản

  • 46
  • 7

(Điều 138) Vụ án Trộm cắp tài sản

Phúc thẩm
30-06-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Phạm Quốc Trung phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: Xử phạt: Phạm Quốc Trung, 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02 tháng 11 năm 2014.

250/2015/HSPT: Vụ án Trộm cắp tài sản

  • 219
  • 0

(Điều 138) Vụ án Trộm cắp tài sản

Phúc thẩm
23-06-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Tiến Tư. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Vũ Tiến Tư phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm g, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Vũ Tiến Tư 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày 31/12/2014.

124/2015/HSPT: Vụ án Trộm cắp tài sản

  • 35
  • 1

(Điều 138) Vụ án Trộm cắp tài sản

Phúc thẩm
09-02-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên hình phạt tù đối với bị cáo Phạm Thị A Châu. Tuyên bố bị cáo Phạm Thị A Châu phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g khoản 1 Điều 48; điểm g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Phạm Thị A Châu 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/7/2014.

31/2015/HSPT: Vụ án Trộm cắp tài sản

  • 17
  • 2

(Điều 138) Vụ án Trộm cắp tài sản

Phúc thẩm
14-01-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Doãn Sơn, sửa bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Trương Doãn Sơn phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Trương Doãn Sơn 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.