Xem toàn bộ
Hai bên đã giao dịch đặt cọc bằng tiền đô la Mỹ là vi phạm điều cấm pháp luật về quản lý ngoại hối quy định tại Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối. Căn c 24/08/2016
Việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền s 23/08/2016
Xét yêu cầu chấm dứt Hợp đồng 12-36 của Bị đơn thì thấy phía Nguyên đơn đã vi phạm nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng 36. Đến nay, Nguyên đơn đề nghị ti 22/08/2016
Đang cập nhật
THỐNG KÊ ST PT GĐT TT
Dân sự 419 354 443 0
Hình sự 5 1 215 2
Hành chính 99 17 25 0
KD - TM 406 154 111 0
Lao động 79 8 7 0
Tổng 1008 534 801 2