TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Gói dịch vụ và Phí

  • Phí dịch vụ áp dụng từ ngày 12/7/2017;
  • Phí dịch vụ đã gồm VAT;
  • Đối với mỗi gói thời hạn, Quý khách hàng có thể tùy chọn dịch vụ (không nhất thiết phải chọn tất cả) và chỉ thanh toán phí tương ứng đối với dịch vụ đăng ký sử dụng;
  • Tiến hành Nâng cấp tài khoản tại đây: http://caselaw.vn/nang-cap-tai-khoan;
  • Xem thông tin Hướng dẫn thanh toán: http://caselaw.vn/trang/huong-dan-thanh-toan;
  • Quý khách hàng có yêu cầu hỗ trợ hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Caselaw Việt Nam theo email: service.center@caselaw.vn hoặc hotline: 0971.654.238.