TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Giới thiệu về Caselaw Việt Nam

CASELAW VIỆT NAM trân trọng kính gửi lời chào tới toàn thể mọi người.

CASELAW VIỆT NAM, một sản phẩm của Công Ty TNHH Caselaw Việt Nam, là website cơ sở dữ liệu trực tuyến về tra cứu bản án tại Việt Nam.

Website cơ sở dữ liệu trực tuyến về tra cứu bản án

Các bản án được đăng tải tại địa chỉ www.caselaw.vn là những bản án “như nguyên gốc” từ các nguồn mà chúng tôi cho rằng đáng tin cậy và dựa trên cơ sở “thực tế và sẵn có”. Các bản án này nhằm mục đích và có thể sẽ hỗ trợ cho việc:

  • Dự đoán kết quả tranh chấp;
  • Hiểu và thống nhất áp dụng pháp luật;
  • Lựa chọn và đề xuất bản án để phát triển thành án lệ;
  • Nghiên cứu và kịp thời khắc phục các vấn đề pháp lý chưa rõ ràng, mơ hồ, những điểm bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật;
  • Tuyên truyền pháp luật để mọi người có thể tự ý thức được hành vi và trách nhiệm của mình khi đọc bản án;
  • Giáo dục và đào tạo pháp luật.