CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

04/2015/HS-GĐT: tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (Điều 164a) Giám đốc thẩm Hình sự

  • 436
  • 18

(Điều 164a) Vụ án In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

16-04-2015

Từ năm 2006 đến năm 2010, Trương Văn Sự và các bị cáo Nguyễn Xuân Lộc, Đoàn Lệ và Trương Thị Thu đã có hành vi mua bán 278 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa kèm theo. Trong đó, từ năm 2006 đến năm 2009 đã mua bán 229 tờ hóa đơn giá trị gia tăng; từ ngày 01-01-2010 mua bán 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng. Đối với hành vi này, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án các bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” là có căn cứ.