CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

229/2016/HSST: Cố ý gây thương tích Sơ thẩm Hình sự

  • 127
  • 7

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

16-09-2016
TAND cấp tỉnh

Tại bản cáo trạng số 219/CTr – VKS - HS ngày 29/7/2016 của Viện kiểm sát nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Duy Linh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự.


624/2015/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 389
  • 16

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

26-09-2015
TAND cấp huyện

Không Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Phan Văn Lợi và bị cáo Phan Văn Hòa và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố các bị cáo Phan Văn Lợi, Phan Văn Hòa phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm a, i Khoản 1, Khoản 3 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Xử phạt bị cáo Phan Văn Lợi 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù;


622/2015/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 192
  • 20

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

25-09-2015
TAND cấp tỉnh

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hồ Tất Nghĩa; 2. Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 172/2015/HSST ngày 21/07/2015 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Nguyễn Hồ Tất Nghĩa;


231/2015/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 121
  • 5

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

09-04-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thỵ Ngọc Châu. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thỵ Ngọc Châu phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm k khoản 1 Điều 104; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Thỵ Ngọc Châu (Quắn) 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.


202/2015/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 115
  • 4

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

26-03-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh An. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh An phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Thanh An 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.