cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 249) Vụ án Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 11/2010/HS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 04-05-2010
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật