cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 181) Vụ án Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá khác
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 07/2013/HS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 10-06-2013
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật