cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính
 • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
 • Số hiệu: 05/2008/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 19-06-2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

Từ khóa: Không giải quyết hậu quả hợp đồng bị vô hiệu/hủy/chấm dứt,

102/2006/KTPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1548
 • 82

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

09-05-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 01/3/2002, NĐ_Công ty TNHH Hoàng Dung gửi văn bản đến BĐ_Công ty Cho thuê tài chính - Ngân hàng Hà Nam đề nghị xin thuê tài chính loại tài sản là màn hình quảng cáo ngoài trời nhiều màu làm từ các điốt phát quang (màn hình LED), kèm theo là bộ Hồ sơ đề án đầu tư bảng quảng cáo điện tử LED tại thành phố NT, tỉnh KH và Bản thỏa thuận nguyên tắc điều khoản của Hợp đồng mua bán bảng thông tin LED giữa NĐ_Công ty TNHH Hoàng Dung với Công ty Kumgang AD Systen Corporation – Hàn Quốc.


1548/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1014
 • 28

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

27-06-2007
TAND cấp tỉnh

26/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 995
 • 39

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

09-06-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công Ty Cho Thuê Tài Chính 3 đã ký 04 hợp đồng cho thuê tài chính với BĐ_Công ty TNHH dịch vụ Thanh Tâm (viết tắt là BĐ_Công ty Thanh Tâm), theo các hợp đồng này BĐ_Công ty Thanh Tâm thuê - mua tài sản của NĐ_Công Ty Cho Thuê Tài Chính 3 lắp đặt tại tòa nhà 87 LCH, Phường 10, Quận X. Trong thời hạn hợp đồng thuê, tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của NĐ_Công Ty Cho Thuê Tài Chính 3, mỗi tài sản đều có đính ký hiệu sở hữu của NĐ_Công Ty Cho Thuê Tài Chính 3, sau khi thanh lý hợp đồng thì tài sản mới thuộc quyền sở hữu của BĐ_Công ty Thanh Tâm


10/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 881
 • 21

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

15-05-2014
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 06/8/2013, bản tự khai, các biên bản hòa giải thì nguyên đơn NĐ_Công ty cho thuê tài chính Quốc An - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủy quyền cho bà Lương Thị Diệu Thúy làm đại diện trình bày: Ngày 24/11/2006 NĐ_Công ty cho thuê tài chính Quốc An - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Bắc thành phố HCM và Công ty cổ phần Nam Tài Nguyên (nay là BĐ_Công ty cổ phần Thân Ái) có ký Hợp đồng cho thuê tài chính số 069/06/ALCII-TB-HĐ, nội dung của hợp đồng là BĐ_Công ty cổ phần Thân Ái có thuê tài sản của NĐ_Công ty cho thuê tài chính Quốc An là 01 xe đào bánh xích hiệu Komatsu, Model: PC200-5, số khung: PC200-68625, số máy: 101981 và 07 Rơmoóc 8 gù 2 trục (40feet). Thời hạn cho thuê là 36 tháng với số tiền cho thuê là 1.539.960.000 đồng, thỏa thuận lãi suất và phương pháp tính lãi cụ thể: Lãi suất cho thuê cố định trong hạn được quy định tại các phụ lục 4B/CTTC và 4D/CTTC ngày 24/11/2006;


21/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 798
 • 18

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

12-03-2013
TAND cấp huyện

Căn cứ vào các hợp đồng cho thuê tài chính số: HĐCTTC số 071/07/NĐ_ALC3-HĐ ký ngày 08/6/2007; HĐCTTC số 078/07/NĐ_ALC3-HĐ ký ngày 25/6/2007; HĐCTTC số 096/05/NĐ_ALC3-HĐ-NSG ký ngày 04/7/2005; HĐCTTC số 171/07/NĐ_ALC3-HĐ ký ngày 12/11/2007 và lời khai nhận của phía đại diện bị đơn tại bản tự khai và biên bản hòa giải thể hiện BĐ_Công ty Hưng Việt chưa thanh toán tiền nợ gốc 12.321.583.713 (mười hai tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu năm tám mươi ba ngàn bảy trăm mười ba đồng (trong đó tổng số tiền ký cược thực tế là: 799.698.500 đồng). Do đó nguyên đơn yêu cầu phía bị đơn thanh toán tiền gốc của hợp đồng là có căn cứ nên chấp nhận.


46/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 773
 • 17

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

06-04-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

02/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 702
 • 23

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

10-01-2008

Ngày 18/02/2004, NĐ_Công ty KHALY (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty KHALY) và doanh nghiệp tư nhân sản xuất Đại Linh (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp Đại Linh) ký hợp đồng cho thuê tài chính số K2004014 với nội dung chính như sau: NĐ_Công ty KHALY cho Doanh nghiệp Đại Linh thuê một máy thêu vi tính loại 330 MMX 559 MM, 9 màu, 20 đầu, Model SWF/CWE 920-55 xuất xứ Hàn Quốc, trị giá 50.000 USD; thời hạn cho thuê 60 tháng (bao gồm 3 tháng ân hạn), ngày bắt đầu thuê là ngày 25/7/2004; lãi xuất thuê/năm: LIBOR(3 tháng)+2.4%; lịch thanh toán tiền thuê: Doanh nghiệp Đại Linh sẽ thanh toán tiền thuê vào ngày 25 hàng tháng; trường hợp không thanh toán đúng hạn thì phải trả lãi quá hạn bằng 1,5 lần mức lãi suất thông thường nêu trên