cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 200/2006/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 12-10-2006
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án