cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Tranh chấp bảo hiểm,

02/2012/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3436
  • 196

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm thân tàu

27-03-2012

18/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1582
  • 51

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm thân tàu

24-12-2012
TAND cấp huyện

Ngày 03/7/2007 bà NĐ_Duyên có mua bảo hiểm của BĐ_Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tân Sương cho tàu đánh cá mang số hiệu ST-90027 TS theo giấy chứng nhận bảo hiểm tàu, thuyền cá số GM0001/07N27103 ngày 03/7/2007 với tổng giá trị bảo hiểm cho thân tàu là 500.000.000 đồng và ngư cụ là 200.000.000 đồng. Ngày 06/11/2007 thì tàu gặp sự cố do ảnh hưởng của cơn bảo số 6 nên tàu chìm vào khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày ở tọa độ 06o00’ 558 ‘’E. Tàu cá ST-90027 TS được kiểm tra kỹ thuật hàng năm, trước khi BĐ_Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tân Sương chi nhánh CT bán bảo hiểm cũng đã thẩm định, nhưng khi tai nạn xảy ra thì công ty Bảo hiểm đã thuê LQ_Công ty Cổ Phần Giám định hàng hải Toàn Bảo giám định khi tàu không được trục vớt lên để tìm nguyên nhân là không có căn cứ để đi đến kết luận nguyên nhân tàu chìm là do bị phá nước từ dưới đáy hầm tàu. Bà NĐ_Duyên có yêu cầu BĐ_Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tân Sương cho trục vớt tàu lên để giám định nhưng BĐ_Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tân Sương không đồng ý.