cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn cho tôm
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 02/2007/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 19-12-2007
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ