cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường thiệt hại
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 86/2006/DSPT
  • Ngày tuyên án: 14-07-2006
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu