cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 115/2006/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 18-09-2006
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào