cơ sở dữ liệu pháp lý


08/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 792
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cưỡng chế thu hồi đất

22-04-2014
TAND cấp huyện

Tại Đơn khởi kiện ngày 14/3/2012, Đơn khởi kiện bổ sung ngày 02/10/2012, Bản tự khai ngày 26/6/2012, Biên bản đối thoại ngày 14/9/2012, 19/3/2014 và tại phiên tòa, người khởi kiện – ông NĐ_Lương Anh Sương có ông LQ_Lương Duy Sinh là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Phần nhà và đất tọa lạc tại số 739C đường TN (thuộc thửa 136 tờ bản đồ số 1 (ĐĐĐC)), tổ 29, phường BA, Quận X do ông NĐ_Lương Anh Sương sử dụng thuộc dự án xây dựng công viên vòng xoay chân cầu Sài Gòn, ông NĐ_Sương khởi kiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 13672/QĐ-UBND, ngày 24/10/2011 của BĐ_Ủy ban nhân dân Quận X. Khoản 3, Điều 9 Luật Đất đai năm 2003 quy định: nếu người sử dụng đất không chấp hành theo quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì mới được ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Bản thân ông NĐ_Sương và gia đình chưa nhân được quyết định thu hồi đất được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục thẩm quyền được pháp luật quy định theo Điều 1 Nghị định 84/NĐCP, Điều 1 Nghị định 69/NĐCP nhưng BĐ_Ủy ban nhân dân Quận X lại ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông NĐ_Sương là trái pháp luật.


17/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 717
  • 9

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cưỡng chế thu hồi đất

29-07-2014
TAND cấp huyện

Người khởi kiện Bà NĐ_Lê Thị Ngọc Thiên trình bày: Tại Đơn khởi kiện ngày 03/8/2011, Bản tự khai, các Biên bản đối thoại và tại phiên tịa, người khởi kiện bà NĐ_Lê Thị Ngọc Thiên có ông Bùi Quốc Toản là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Gia đình Bà NĐ_Thiên có căn nhà và đất diện tích 86,77 m2 đã được cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ số: 897/2000 ngày 24/01/2000 thuộc phường BK Quận X, Tp HCM. Theo bà NĐ_Thiên toàn bộ diện tích nhà và đất của gia đình bà không nằm trong ranh quy hoạch theo Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng Tp HCM và ranh thu hồi – giao đất Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm Quận X theo Quyết Định số 1997/QĐ-UB ngày 10/05/2002. BĐ_Ủy ban nhân dân Quận X ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, mà không có quyết định thu hồi đất. Quyết định cưỡng chế và hành vi cưỡng chế bất hợp pháp; vì những lý do sau :