cơ sở dữ liệu pháp lý

14/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng bách hoá Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 631
  • 13

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng bách hóa

24-04-2015
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện của nguyên đơn bà NĐ_Võ Thị Ngọc Thư đề ngày 20 /10/2013, 30/10/2014 và tự khai ở Tòa án và tại phiên tòa đã trình bày: Từ tháng 5/2012 bà có bán hàng bách hóa cho bà BĐ_Nguyễn Bảo Chi và ông BĐ_Võ Thành Định theo phương thức gối đầu. Tính đến ngày 24 /01 /2013 thì bà BĐ_Chi và ông BĐ_Định còn chưa thanh toán tiền mua hàng cho bà tất cả = 304.644.000 đồng. Bà chỉ yêu cầu bà BĐ_Chi và ông BĐ_Định thanh toán 300.000.000 đồng và thanh toán trong hạn 06 tháng.