cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 21/2015/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 23-04-2015
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện