cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 76/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 13-03-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ