cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 132/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 07-04-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào