cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện hành vi hành chính về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2012/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 06-12-2012
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên bố một số hoặc toàn bộ các hành vi hành chính là trái pháp luật; buộc CQNN hoặc người có thẩm quyền trong CQNN chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật