cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 105/2008/DSPT
  • Ngày tuyên án: 28-04-2008
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm