cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thịt heo
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 102/2008/DSPT
  • Ngày tuyên án: 05-08-2008
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào