cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tiền cọc thực hiện hợp đồng mua bán nhà
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 1354/2008/DSPT
  • Ngày tuyên án: 18-11-2008
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án