cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 02/2014/HC- ST
  • Ngày tuyên án: 26-02-2014
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào