cơ sở dữ liệu pháp lý


05/2015/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 996
  • 18

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cưỡng chế thu hồi đất

04-05-2015
TAND cấp huyện

Người khởi kiện ông NĐ_Phạm Xuân Trà có ông Phạm Văn Tráng làm đại diện trình bày: Nhà và đất có số 9/25 khu phố 6, phường LT, quận TĐ, Thành phố HCM là của ông NĐ_Phạm Xuân Trà. Ngày 20/12/2013 BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ ban hành quyết định số 7580/QĐ- ƯBND về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ Nút giao thông TĐ (trạm 2) đến ranh tỉnh BD đối với nhà và đất của ông NĐ_Trà, không đồng ý với quyết định nêu trên ông NĐ_Trà khiếu nại và không đồng ý bàn giao nhà đất. Ngày 07/02/2014 BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ ban hành quyết định 565/QĐ-UBND về việc cưỡng chế để thi hành quyết định số 3453/QĐ-ƯBND ngày 20/8/2003, quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM và quyết định số 7580/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ nên ngày 27/3/2014 ông NĐ_Trà đã tự nguyện bàn giao nhà đất cho dự án, ngày 26/3/2014 BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ ban hành quyết định số 1701/QĐ- UBND về việc chi trả bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ đối với nhà đất số 9/25 của ông NĐ_Trà nhưng ông vẫn không đồng ý.


17/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 720
  • 9

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cưỡng chế thu hồi đất

29-07-2014
TAND cấp huyện

Người khởi kiện Bà NĐ_Lê Thị Ngọc Thiên trình bày: Tại Đơn khởi kiện ngày 03/8/2011, Bản tự khai, các Biên bản đối thoại và tại phiên tịa, người khởi kiện bà NĐ_Lê Thị Ngọc Thiên có ông Bùi Quốc Toản là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Gia đình Bà NĐ_Thiên có căn nhà và đất diện tích 86,77 m2 đã được cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ số: 897/2000 ngày 24/01/2000 thuộc phường BK Quận X, Tp HCM. Theo bà NĐ_Thiên toàn bộ diện tích nhà và đất của gia đình bà không nằm trong ranh quy hoạch theo Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng Tp HCM và ranh thu hồi – giao đất Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm Quận X theo Quyết Định số 1997/QĐ-UB ngày 10/05/2002. BĐ_Ủy ban nhân dân Quận X ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, mà không có quyết định thu hồi đất. Quyết định cưỡng chế và hành vi cưỡng chế bất hợp pháp; vì những lý do sau :