cơ sở dữ liệu pháp lý

15/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

 • 1371
 • 16

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

14-08-2014
TAND cấp huyện

Ngày 24/3/2014 ông LQ_Mộc nhận được quyết định Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 về việc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do BĐ_Chủ Tịch UBND phường LX ban hành. Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, ông LQ_Mộc nhận ngày nào không nhớ. Sau khi nhận 02 quyết định này ông LQ_Mộc không đồng ý với 02 quyết định này và ông LQ_Mộc đã làm đơn khiếu nại đến UBND phường LX. Ngày 14/03/2014 UBND phường LX đã giải quyết đơn khiếu nại của ông LQ_Mộc và trả lời đơn khiếu nại theo văn bản số 119 cho rằng khiếu nại của Mai không có cơ sở pháp luật để giải quyết. Ngày 24/3/2014 ông LQ_Mộc nhận được quyết định Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 về việc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do BĐ_Chủ Tịch UBND phường LX ban hành


03/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

 • 1275
 • 17

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

22-07-2014
TAND cấp huyện

Nội dung yêu cầu khởi kiện ông NĐ_Sao, bà NĐ_Rẻ đã nêu rõ trong đơn khởi kiện và biên bản đối thoại ngày 22/8/2013 tại tòa. Nay Đại diện theo ủy quyền của Người khởi kiện trình bày rõ hơn như sau: Về thời hiệu: Căn cứ biên bản làm việc ngày 01/12/2010 của Thanh tra Quận X, văn bản số 3193/UBND-BBT ngày 21/12/2010, BĐ_UBND Quận X đã trả lời việc thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật. Việc trả lời này của BĐ_UBND Quận X là không phù hợp quy định pháp luật. Căn cứ Nghị quyết 56 của TAND tối cao hướng dẫn Luật Tố tụng Hành chính, đối với các quyết định hành chính về đất đai, nếu đã khiếu nại xảy ra từ 01/01/2006 trở đi mà không được giải quyết hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại tòa án. Thời hiệu xác định là 01 năm được tính từ ngày Luật Tố tụng Hành chính có hiệu lực. Căn cứ quy định này, việc bà NĐ_Rẻ đã thực hiện khởi kiện trong thời hạn luật định là phù hợp.


26/2012/HC-PT Phúc thẩm Hành chính

 • 1165
 • 89

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

16-02-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC

03/2012/HC-GĐT Giám đốc thẩm Hành chính

 • 997
 • 16

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

16-03-2012

19/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất Sơ thẩm Hành chính

 • 953
 • 17

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

29-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 02 tháng 8 năm 2013, bà NĐ_Nguyễn Thị Phú có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012 của BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X vì cho rằng quyết định này không đúng pháp luật. Theo bà NĐ_Phú: Bà đã được BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00743/QSDĐ/Q12/1999 ngày 18 tháng 5 năm 1999, diện tích 9.008m2, thuộc các thửa 271, 280, 281, 282, 283, 284, tờ bản đồ số 11, tại phường TTH, Quận X. Từ thời điểm bà được cấp giấy chứng nhận, bà chưa bị cơ quan nhà nước xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 11 năm 2012, Ủy ban nhân dân Quận X ra Quyết định số 1029/QĐ-UBND, thu hồi diện tích đất 1.271m2 trong giấy chứng nhận 00743/QSDĐ/Q12/1999 ngày 18 tháng 5 năm 1999 vì cho rằng bà không thực sử dụng đất là không đúng pháp luật. Sau khi nhận quyết định này, bà có khiếu nại và sau đó ngày 05 tháng 7 năm 2013, Ủy ban nhân dân Quận X có Quyết định số 27/QĐ-UBND bác khiếu nại của bà. Tại phiên toà, bà NĐ_Nguyễn Thị Phú vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đó là yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012 của BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X.


01/2003/HĐTP-HC Giám đốc thẩm Hành chính

 • 748
 • 17

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

26-02-2003

21/2012/HC-PT Phúc thẩm Hành chính

 • 692
 • 31

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

13-01-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC

01/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất Giám đốc thẩm Hành chính

 • 681
 • 25

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

15-01-2015

Năm 1987, Nhà nước có quy hoạch và giao đất cho Công ty Dầu thực vật Thuận Hải thực hiện dự án trồng dừa tại xã Tân Thiện, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải cũ (nay là xã TP, thị xã LG, tỉnh BT). Thực hiện dự án trên, ngày 17/6/1989, Trạm dầu thực vật Hàm Tân ký Hợp đồng số 1005/MT-DTV(1988-1993) với ông NĐ_Đinh Văn Tú để trồng mới 80 cây dừa trên đất Nhà nước đã giao cho Công ty Dầu thực vật quản lý, sử dụng để trồng dừa. Phương thức hợp đồng theo luận chứng kinh tế kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp Liên Hiệp các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam là: Trạm dầu thực vật Hàm Tân cung cấp cây giống, vật tư phân bón; ông NĐ_Tú thực hiện trồng và chăm sóc cây dừa. Hợp đồng thực hiện theo Quy định tạm thời một số chính sách trồng dừa và quản lý sản phẩm dừa (ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UB-TH ngày 13/7/1988 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải). Trong đó thể hiện chu kỳ kinh tế của cây dừa là 45 năm.


01/2004/HĐTP-HC Giám đốc thẩm Hành chính

 • 679
 • 10

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

27-02-2004