cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Tranh chấp bảo hiểm,

04/2008/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3083
  • 122

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

23-12-2008
TAND cấp tỉnh

81/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2822
  • 128

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

26-05-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

199/2006/KT-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2354
  • 100

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

11-09-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Bà NĐ_Nguyễn Khoa Thi Phụng là chủ xe Huyndai (Đông lạnh) 15 tấn, biển kiểm soát: 57H-888x, đã mua bảo hiểm 100% giá trị xe tại Chi nhánh BĐ_Thành Khang BG thuộc BĐ_Công ty cổ phần Bảo hiểm Thành Khang Giấy chứng nhận bảo hiểm số 03102264 ngày 22/6/2004 có giá trị đến ngày 22/12/2004. Ngày 10/7/2004, xe nhận chở vải quả tươi của ông LQ_Nguyễn Thanh Khôi từ thị trấn C, huyện LN, tỉnh BG vào giao cho ông Phạm Văn Hùng - Chủ vựa trái cây ở 232 ấp Mỹ Thuận, TH, thị xã VL, tỉnh VL. Số lượng hàng 387 kiện bằng 11.997kg vải quả tươi. Khoảng 6h30’ ngày 13/7/2004, khi xe đến đèo Cổ Mã huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa do tránh xe ngược chiều đã đâm xuống rãnh thoát nước và vách núi gây tai nạn làm hỏng xe và hư hỏng hàng hóa trên xe.


32/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2102
  • 99

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

18-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

162/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1856
  • 89

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

15-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC