cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Tranh chấp bảo hiểm,

14/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2504
  • 158

Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

28-11-2008

Do Công ty MDF COSEVCO không thanh toán và được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Xây dựng BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng số 9, nên ngày 7/5/2007, NĐ_Công ty Bảo hiểm Minh Anh khởi kiện BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng số 9 với yêu cầu buộc phải thanh toán phí bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm tài sản số 01/BHTS-2005. Tiếp đó, vào ngày 10/5/2007 NĐ_Công ty Bảo hiểm Minh Anh có đơn kiện bổ sung yêu cầu LQ_Công ty Cổ phần gỗ MDF COXIMEX - đơn vị sở hữu tài sản là Nhà máy gỗ MDF COSEVCO phải thanh toán phí bảo hiểm trên.