CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

1. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 27, Điều 28, Điều 32

2. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Điều 122, Điều 127, Điều 137, Điều 219

Luật sư Phạm Thị Thanh