cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 376/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 09-09-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần