cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 11/2015/HCST
  • Ngày tuyên án: 22-07-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật; buộc CQNN hoặc người có thẩm quyền trong CQNN thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật

21/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 456
  • 15

Khiếu kiện quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

23-09-2014

Dự án Khu đô thị Nam ĐH giai đoạn 1 tại thành phố ĐH, tỉnh QT đã được ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Tri quy hoạch, phê duyệt từ năm 2004. Ngày 05/5/2005, ủy ban nhân dân tỉnh QT ban hành Quyết định số 816/QĐ-UB về việc phê duyệt giá sàn các lô đất tại Khu đô thị Nam ĐH, thành phố ĐH, tỉnh QT để bán đấu giá quyển sử dụng đất và đến năm 2007, toàn bộ lô đất trên đã được phân lô, bán đấu giá. Ngày 06/4/2007, ông Lê Thiên Sử có đơn xin đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 203, diện tích 161,Om2 tại Khu đô thị Nam ĐH, thành phố ĐH, tỉnh QT; và tại Thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất ngày 06/4/2007 của Hội đồng đấu giá đất Khu đô thị Nam ĐH công nhận ông Lê Thiên Sử trúng đấu giá lô đất trên.